You are currently viewing Urząd Skarbowy
Urząd Skarbowy

01.03.2022r.o godz.16:00 w siedzibie naszego stowarzyszenia odbyło się spotkanie z pracownikami Urzędu Skarbowego w Skierniewicach Panie Ewa Zakrzewska i Aleksandra Gradowska zapoznały nas ze zmianami w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z wprowadzeniem ,,Polskiego Ładu”.
Zmiany te obowiązują od 01.01.2022 r. Szczegółowo została omówiona między innymi ulga rehabilitacyjna dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.