You are currently viewing Tłusty Czwartek
Tłusty Czwartek

Tłusty czwartek to święto, w które bez zbędnych wyrzutów sumienia możemy napychać się słodyczami. Każdy wie, że dzień ten oznacza zakończenie karnawału i początek wielkiego postu. 24 lutego w Tłusty Czwartek w siedzibie klubu nasze koleżanki żegnały karnawał tradycyjnie pączkami.
Tego też dnia Pan Prezydent Krzysztof Jażdżyk podarował Stowarzyszeniu dwa laptopy.