Prezes: Danuta Żakieta

Wiceprezes: Krystyna Kuś

Skarbnik: Anna Murgrabia

Przewodnicząca komisji rewizyjnej: Grażyna Popłońska