Prezes:
Krystyna Kuś

Wiceprezes:
Małgorzata Golis

Sekretarz:
Elżbieta Standarska

Skarbnik:
Elżbieta Stopińska

Członek Zarządu:
Alicja Górecka

Przewodnicząca komisji rewizyjnej: Danuta Żakieta