Prezes: Krystyna Kuś

Wiceprezes: Małgorzata Golis

Skarbnik: Elżbieta Stopińska

Przewodnicząca komisji rewizyjnej: Danuta Żakieta