Prezes:
Krystyna Kuś

Wiceprezes:
Małgorzata Golis

Sekretarz:
Anna Jurowczyk

Skarbnik:
Bożenna Bielecka

Członek Zarządu:
Elżbieta Dzięgielewska

Przewodnicząca komisji rewizyjnej: Danuta Żakieta