You are currently viewing SPOTKANIE NOWOROCZNE
SPOTKANIE NOWOROCZNE

     Skierniewickie Stowarzyszenie ,, Amazonka” działa od 2003 r. i zrzesza kobiety przed i po operacji raka piersi. Służy wsparciem psychicznym i praktyczną pomocą chorym kobietom. Celem naszego Stowarzyszenia jest pomoc w powrocie do pełnego zdrowia poprzez rehabilitację fizyczną i psychiczną. Bardzo ważna jest integracja, wzajemna pomoc i wsparcie. Organizujemy otwarte spotkania edukacyjne, szerzymy ideę wczesnego wykrywania raka piersi, zwiększamy świadomość kobiet co do konieczności wykonywania badań profilaktycznych, propagujemy samobadanie piersi poprzez rozdawanie ulotek, prezentacje na fantomie.
      We wtorek 10.01.2023 r. w Skierniewickim Stowarzyszeniu ,, Amazonka” odbyło się Spotkanie Noworoczne. Początek roku to pora na planowanie i wytyczenie działań które chcemy zrealizować. Prezes naszego Stowarzyszenia Krysia Kuś powitała licznie przybyłe Amazonki, złożyła życzenia noworoczne oraz przedstawiła zadania i terminy spotkań na najbliższe miesiące. Spotkanie było okazją do wspólnych rozmów, miłego spędzenia czasu a także do przedstawienia pomysłów do nowego projektu na 2023 rok. Nasze działania dotyczyć będą ochrony i promocji zdrowia, szerzenia profilaktyki raka piersi, rehabilitacji psychicznej i fizycznej, promowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania.