You are currently viewing ROCHE POLSKA- BADANIA
ROCHE POLSKA- BADANIA

   W dniu 15.12.22 r w naszym Stowarzyszeniu gościłyśmy przedstawicieli Firmy Roche Polska P. Filipa i Roberta, którzy przeprowadzili badanie mające na celu zdobycie wiedzy o potrzebach kobiet w wieku przed i emerytalnym z uwzględnieniem problematyki badań diagnostycznych raka piersi w grupie najwyższego ryzyka(50-69). Firma Roche Polska realizuje proces projektu innowacji ukierunkowanej na obszar profilaktyki raka piersi. Celem badań jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kobiet tak aby wypracować rozwiązania i zwiększyć zgłaszalność na badania profilaktyczne. Nasze koleżanki Amazonki, które brały udział w badaniu mają nadzieję że projekt ten pozwoli na znalezienie odpowiednich rozwiązań, ponieważ same doskonale wiedzą jak ważna jest profilaktyka raka piersi, regularne wykonywanie badań oraz świadomość onkologiczna.