You are currently viewing Plener artystyczny
Plener artystyczny

W dniach 26-31.07.2022 r. w Wągrowcu odbył się XVI Plener Artystyczny Amazonek. Plenery są to wyjazdy na których uczestniczki biorą udział w różnych warsztatach i tworzą piękne prace artystyczne. Organizowane warsztaty: malarski, decoupage, biżuteryjny oraz florystyczny pozwalają Amazonkom na poznanie nowych metod i technik oraz rozwój swoich zdolności artystycznych. Oprócz tego to wspaniały czas na wzajemną integrację, nawiązywanie nowych znajomości i wspólne spędzanie czasu. Projekt ,,Artystyczny Świat Amazonki” co roku organizuje Federacja Stowarzyszeń ,, Amazonki” i realizowany jest dzięki dofinansowaniu przez PFRON. Mottem przewodnim prac wykonywanych podczas warsztatów jest hasło ,, Amazonki- pełnia kobiecości”. Ze Skierniewickiego Stowarzyszenia do udziału w tegorocznym plenerze zakwalifikowały się Danusia i Ela. Danusia brała udział w warsztatach decoupage a Ela malarskim. Prace, które powstały podczas pleneru zostały wystawione na wernisażu. Nasze koleżanki serdecznie dziękują Federacji Stowarzyszeń Amazonki” za świetne zorganizowanie i przygotowanie pleneru.