You are currently viewing XXVI PIELGRZYMKA KOBIET PO CHOROBIE NOWOTWOROWEJ
XXVI PIELGRZYMKA KOBIET PO CHOROBIE NOWOTWOROWEJ

W ramach projektu,, Promocja i ochrona zdrowia ” współfinansowanego przez Urząd Miasta Skierniewice nasze Amazonki uczestniczyły w dwudniowej pielgrzymce do Częstochowy połączonej ze zwiedzaniem okolic. Sobota był to czas poświęcony na modlitwę zaś niedziela na intensywne zwiedzanie.
7 października w Częstochowie odbyła się XXVI Pielgrzymka Kobiet po chorobie nowotworowej. Na błoniach Jasnej Góry została odprawiona Msza Święta celebrowana przez Biskupa Antoniego Długosza. Amazonki przyjechały z całej Polski. Mottem dwudziestej szóstej pielgrzymki były słowa „Jestem tu dla Ciebie Maryjo!”. Jasnogórskie spotkanie było czasem modlitwy w intencji wszystkich zmagających się z chorobami nowotworowymi. Na jasnogórskim placu, ze słonecznikami w dłoniach, stawiły się reprezentantki Skierniewickiego Klubu Amazonka. Nasze koleżanki spędziły noc w hotelu Sekwana który położony jest w centrum Częstochowy, zaledwie 400 metrów od Jasnej Góry. Po śniadaniu Amazonki udały się na zwiedzanie okolic Częstochowy. Zwiedziły między innymi :
Ruiny zamku Olsztyn które należą do najlepiej rozpoznawalnych warowni jurajskich. Cylindryczna, wysoka na 35 metrów wieża przyciąga wzrok już z daleka. Zbudowana z białego wapienia, a nadbudowana z brunatnej cegły, przypomina maszt okrętu unoszącego się na morskiej kipieli.
Żarki- niewielką, aczkolwiek bardzo ciekawą i urokliwą, a przy tym gościnną dla turystów miejscowość jurajską, leżącą nieco na północ od Myszkowa, w północnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej, niedaleko Jeziora Porajskiego. Miasteczko cieszy się długą i ciekawą historią, z czym wiąże się tutejsze cenne dziedzictwo kulturowe.
Muzeum Dawnych Rzemiosł powstało w autentycznym, około 100-letnim młynie, który został pięknie zrewitalizowany. To świetne, multimedialne muzeum, poza młynarstwem przybliża też inne, dawne zawody, jak bednarz, szewc czy kołodziej.
Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin znajduje się na przedmieściach Żarek, nieco na północ od centrum. To wspaniały kompleks klasztorny, powstały w parku obok źródła Leśniówki, uchodzącego za cudowne. Sanktuarium jest sercem zespołu klasztornego Paulinów, w którego skład wchodzi XVII-wieczny kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, klasztor, dzwonnica, dom pielgrzyma oraz kaplica Matki Bożej Anielskiej. W ołtarzu głównym sanktuarium mieści się drewniana figurka MB Uśmiechniętej, słynąca łaskami.
Brama Twardowskiego która stanowi symbol północnej części Wyżyny znajduje się w malowniczym regionie doliny Złotego Potoku. Wapienny ostaniec ma 4 m wysokości, a w nim znajduje się charakterystyczny otwór, który przypomina bramę. Według legendy otwór ten powstał, kiedy słynny Jan Twardowski uciekał tamtędy na kogucie przed diabłem.
Każde spotkanie z Jasnogórską Matką Boską dodaje sił i jest podziękowaniem za przeżyty kolejny rok. Wzmocnione modlitwą i naładowane pozytywnymi emocjami uczestniczki pielgrzymki wróciły szczęśliwe do swoich domów.