You are currently viewing XX WALNE ZEBRANIE
XX WALNE ZEBRANIE

   W czwartek 23.03.2023r. o godz. 16:00 w Naszym Stowarzyszeniu odbyło się XX Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Skierniewickiego Stowarzyszenia ,,Amazonka”. Spotkanie otworzyła Prezes Krystyna Kuś , powitała przybyłe koleżanki i po odśpiewaniu Hymnu Amazonek rozpoczęły się obrady w/g ustalonego porządku. Zebranie prowadziła koleżanka Ela Opalska, która została wybrana na przewodniczącą obrad. Wybrano Komisję Skrutacyjną, Komisję Uchwał i Wniosków a następnie Wiceprezes Małgorzata Golis przedstawiła sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2022. Prezes Krystyna Kuś zapoznała Amazonki ze sprawozdaniem finansowym a Danuta Żakieta przekazała Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium Zarządowi za 2022 rok. Podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań a następnie Prezes Stowarzyszenia Krystyna Kuś przedstawiła projekt planu działań na rok 2023.