You are currently viewing Wyjazd szkoleniowo- integracyjny Jastarnia 2022 r.
Wyjazd szkoleniowo- integracyjny Jastarnia 2022 r.

Wolontariuszki że Skierniewickiego Stowarzyszenia Amazonka brały udział w wyjeździe szkoleniowo- integracyjnym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Łódzki Klub Amazonka. W dniach 22.09.-29.09.22 r. przebywały w Jastarni w ośrodku ,, Posejdon”. Szkolenie Amazonek prowadziła Pani psycholog mgr Ewa Witkowska , która na co dzień współpracuje z Łódzkim Stowarzyszeniem.
Pierwszy dzień szkolenia poświęcony był ,,Typologii człowieka”. Pani Ewa omówiła typy osobowości, jak zrozumieć osoby z konkretnym typem osobowości i jak unikać konfliktów mając wiedzę o sobie i innych. Drugi temat szkolenia to ,, Ekspresowo po dobrej komunikacji”, w którym pani psycholog przedstawiła ,, Jak komunikować i jak rozmawiać ze sobą ” oraz ,,Zasady dobrej komunikacji”. Następny dzień szkolenia poświęcony został na omówienie tematów: ,,Kompetencje życiowe” , ,,Świadomy rozwój” oraz ,,Poczucie własnej wartości”. Kompetencje najczęściej kojarzą nam się z pracą, rzadko dotyczą nas samych, dlatego warto przyjrzeć się naszym umiejętnościom aby docenić siebie oraz dostrzec i rozwijać nasze kompetencje życiowe. Podczas wykładu ,, Poczucie własnej wartości” Pani Ewa omówiła przyczyny niskiego poczucia własnej wartości, charakterystykę osoby z niskim poczuciem własnej wartości oraz przedstawiła sześć filarów poczucia własnej wartości a na zakończenie wykładu uczestniczki wykonały test sprawdzający własną wartość.
Tematy szkolenia przekazane w sposób niezwykle profesjonalny przez Panią psycholog Ewę Witkowską pozwolą wolontariuszkom na poszerzenie wiedzy i swoich kompetencji aby móc służyć i pomagać innym. Nasze koleżanki składają serdeczne podziękowania za zaproszenie do udziału w wyjeździe szkoleniowym i dziękują za super organizację Prezes Łódzkich Amazonek Ewie Maciejewskiej oraz całemu Zarządowi a koleżankom Amazonkom z Łodzi za wspólnie spędzony czas. Wyjazd szkoleniowy do Jastarni został zorganizowany w ramach projektu ,, Ochrona i promocja zdrowia” i był możliwy dzięki pomocy finansowej Urzędu Miasta w Skierniewicach.