You are currently viewing SZKOLENIE LIDEREK
SZKOLENIE LIDEREK

Przedstawicielki Skierniewickiego Stowarzyszenia ,,Amazonka” Danusia i Ala uczestniczyły w dniach 11.06-15.06.2023r.w ,,Szkoleniu Liderek z Zakresu Zarządzania”. Szkolenie zostało zorganizowane przez Federację Stowarzyszeń,, Amazonki” i odbyło się w Ośrodku Rehabilitacyjno- Wypoczynkowym ,,Wielspin” w Wągrowcu. Szkolenie rozpoczęło się od spotkania z Ministrem Zdrowia Adamem Niedzielskim , na którym rozmawiano o sposobach rozwiązań opieki nad pacjentem, o profilaktyce przeciwnowotworowej oraz o nowoczesnych terapiach leczenia. Następnie Amazonki wzięły udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Federacji Stowarzyszeń ,,Amazonki”.
Kolejny dzień szkolenia to całodzienne warsztaty pt. ,,Trening motywacyjny- metody osiągania wyznaczonych celów i angażowanie innych do działania”. Zajęcia przeprowadzili prelegenci ze Stowarzyszenia Centrum PISOP – Paweł Wojciechowski i Anna Lewandowska. Podczas szkolenia omówili w jaki sposób zbudować skuteczny zespół, jak delegować zadania, w jaki sposób komunikować się z zespołem i jak efektywnie pracować w grupie.
Kolejne zajęcia warsztatowe przeprowadzone przez Piotra Kotlarka i Annę Jądrzyk dotyczyły zbiórek pieniędzy do puszek i w sieci, jak tworzyć zbiórki w intrenecie, co to jest crowdfunding i storytelling. Tego samego dnia odbyły się dwa bardzo ciekawe wykłady . 1) ,, Innowacyjne leczenie raka piersi. Oczekiwanie na nowe rejestracje”- przedstawione przez Panią Profesor Marię Litwiniuk oraz wykład ,,Diagnostyka i leczenie raka tarczycy” , który wygłosił Prof. Marek Ruchała. W ostatnim dniu szkolenia prowadzące P. Justyna Schaefer- Kurkowiak i P. Dorota Surma omówiły dostępne źródła finansowania organizacji pozarządowych, jak budować relacje z darczyńcami , jak pozyskiwać trwałych darczyńców oraz jak informować o zbiórkach pieniędzy.
Warsztaty to nie tylko teoria, uczestniczki miały także do zrealizowania zadanie- zorganizować i przeprowadzić w/g planu 5P kampanię crowdfundingową.
Dzięki szkoleniom mamy możliwość poszerzenia naszej wiedzy, podniesienia kompetencji, zdobycia nowych informacji, które możemy wykorzystać w Stowarzyszeniu aby coraz lepiej funkcjonować.
Dziękujemy Federacji Stowarzyszeń ,,Amazonki” za świetną organizację, prelegentom za interesujące wykłady, wszystkim koleżankom biorącym udział w szkoleniu za wspólnie spędzony czas.