You are currently viewing SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM
hdsr
SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM

W piątek 28 lipca w naszym Stowarzyszeniu odbyło się spotkanie z psychologiem mgr Ewą Witkowską. Pani Ewa przedstawiła nam bardzo ciekawe ale jednocześnie bardzo trudne tematy ,,Jak rozmawiać z ciężko chorym”, Co mówić umierającemu” oraz ,, Lojalność wobec siebie”
Ciężka choroba, perspektywa końca życia to sytuacja bardzo trudna dla wszystkich, zarówno dla chorego jak i jego bliskich. Większość z nas czuje się zagubiona i nie wie jak się zachować się wobec chorego. Nie potrafimy wesprzeć bliskiej osoby w chorobie i nie wiemy jak jej pomóc . Wykład Pani Ewy pomógł nam zrozumieć jak zachować się w takiej sytuacji, jak rozmawiać z chorym , co powinno się mówić a czego nie. Wspieranie podczas ciężkiej choroby jest bardzo trudne a najważniejsze zasady to przede wszystkim : słuchaj uważnie i zapewnij o swojej gotowości do rozmowy o trudnych tematach, mów prawdę i rozmawiaj tak jakbyś chciał, żeby rozmawiano z Tobą, pozwól na łzy choremu i sobie, powiedz co czujesz i bądź przy chorym, choćby milcząc bo ważniejsza od słów jest obecność.
W drugiej części spotkania Pani Ewa omówiła ,, Lojalność wobec siebie”. W tym wykładzie poruszone zostały zagadnienia ,, Wierność własnym zasadom”, ,, Dbanie o komfort psychiczny” oraz ,, Budowanie szacunku wobec siebie”.
Dziękujemy Pani Ewie za bardzo profesjonalny wykład, czekamy na następne spotkania i kolejne ciekawe tematy.