You are currently viewing Spotkanie Klubów Łódzkiej Unii Wojewódzkiej ” Amazonki”
Spotkanie Klubów Łódzkiej Unii Wojewódzkiej ” Amazonki”

23.04.2022 r. w Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi ul. Sienkiewicza 88 odbyło się spotkanie Klubów Łódzkiej Unii Wojewódzkiej ,, Amazonki”. Pani Prezes Ewa Maciejewska powitała zebrane Koleżanki i po wspólnym odśpiewaniu Hymnu Amazonek przedstawiła plan spotkania. Głównym celem były sprawy organizacyjne. Zostały przedstawione propozycje na szkolenia organizowane przez Federację Stowarzyszeń Amazonka:

  • szkolenia I-stopnia , II- stopnia odbędą się w Łodzi
  • profilaktyka raka piersi realizowana w Klubach Łódzkiej Unii
  • organizacja Spartakiady (W tym roku 18 Spartakiada Amazonek Regionu Łódzkiego odbędzie się 17.09.2022 r. w Opocznie. Plan zawodów przedstawiła koleżanka Wiesława – sekretarz Stowarzyszenia z Opoczna . Uroczystości połączone będą z XX- leciem działalności Opoczyńskiego Klubu Amazonek.)
  • problemy organizacyjne w Klubach Łódzkiej Unii Wojewódzkiej.
    Każdy z Klubów miał możliwość opowiedzieć o problemach i trudnościach związanych z okresem pandemii, podzielić się radościami oraz przedstawić plany działania na najbliższy rok.

Na zakończenie spotkania odbyła się prelekcja P. dr Tomasza Karauda specjalisty chorób wewnętrznych z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Łodzi na temat najczęstszych powikłań po przebyciu Covid-19. Spotkanie po rocznej przerwie z Koleżankami Amazonkami przebiegło w miłej, serdecznej atmosferze. Był to czas na wspólne rozmowy ,wspomnienia i plany na kolejne spotkania.