You are currently viewing XXII Pielgrzymka Amazonek
XXII Pielgrzymka Amazonek

Każda osoba wierząca wie jak ważna jest modlitwa, spotkanie z Panem Bogiem. Dnia 08 października 2019 roku Amazonki z całej Polski, po raz kolejny spotkały się w Częstochowie. Okazją do tego była XXII Pielgrzymka na Jasną Górę. Tegoroczne motto pielgrzymki brzmiało : “CHCEMY DOTKNĄĆ JEZUSA” O godzinie 11 rozpoczęła  się msza z udziałem Amazonek z całej Polski oraz z zaprzyjaźnionych krajów. jak co roku Biskup Antoni Długosz sprawił nam nie tylko ucztę duchową ale również artystyczną

.