You are currently viewing WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE
WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE
“Choroba nowotworowa jak żadna inna spośród chorób somatycznych, budzi wiele emocji w odbiorze społecznym. W wyniku postępu diagnostyki i leczenia rak może być obecnie ujmowany jako choroba przewlekła, ze wszelkimi konsekwencjami psychologicznymi takiego stanu rzeczy. Coraz istotniejsza staje się pomoc psychologiczna dla pacjentów na każdym etapie choroby. Oddziaływania psychoterapeutyczne są nastawione na poprawę jakości życia pacjentów. W siedzibie Stowarzyszenia odbywały się spotkania z psychologiem, panią mgr Dorotą Bogowicz;
  • 09 czerwca 2018 r. – Spotkanie dotyczyło wzajemnego wsparcia, komunikowania się oraz poznawania możliwości pracy w grupie.
  • 30 czerwca 2018 r. –. Tematem spotkania było „ Jak radzić sobie ze stresem”.
  • 28 lipca 2018 r. – Tematem spotkania było „ Budowanie własnej wartości „
  • 25 sierpnia 2018 r. – Spotkanie dotyczyło sposobu zdrowienia po chorobie
  • 24 listopada 2018 r. – Spotkanie na temat ”Nie bójmy się marzyć”.