You are currently viewing Szkolenie Liderek
Szkolenie Liderek

W dniach 30.08 – 03.09 2021roku w Dworku Róża Poraja w Budziejewie odbyło się szkolenie Liderek z zakresu zarządzania. Organizatorem szkolenia była Federacja Stowarzyszeń Amazonki. Pani Beata Bernadetta Kurij zaprezentowała nowości z firmy Amoena, pani Ewa Gałka przedstawiła zagadnienia na temat skutecznej współpracy i komunikacji w zespole. Tematykę pozyskiwania środków od darczyńców przybliżyła – Anna Jądrzyk. Pan Piotr Kotlarek zaznajomił uczestniczki szkolenia z współpracą z samorządem terytorialnym, tworzeniem grafik na www i FB . Promocja i PR działalności Stowarzyszeń i Klubów Amazonek tę tematykę przybliżyła – Justyna Schaefer- Kurkowiak. Po zakończonych warsztatach był czas na przyjemności i integrację, oraz zwiedzanie okolicy i grill.