You are currently viewing Spotkanie  z psychologiem
Spotkanie z psychologiem

Psycholog jest specjalistą pomagającym osobom, które szukają wsparcia w różnych problemach życiowych. Choroba nowotworowa jest sytuacją kryzysową w życiu każdego człowieka. Wsparcie psychologiczne pacjenta jest jednym z najważniejszych aspektów leczenia choroby nowotworowej. W grudniu 2019 r. w siedzibie stowarzyszenia odbyły się całodzienne warsztaty z psychologiem pania mgr Dorotą Bogowicz na których uczestniczyły 22 członkinie klubu. Warsztaty podzielone zostały na dwie części. Pierwsza częśc poświęcona była emocją i marzenią. Druga natomiast poświęcona była oczekiowanią, możliwością oraz celom stowarzyszenia.