You are currently viewing Spotkanie z psychologiem
Spotkanie z psychologiem

W dniu 11.10.2021 roku o godz.16:00 w siedzibie Skierniewickiego Stowarzyszenia Amazonka na ul. Rybickiego 6 odbyło się spotkanie z mgr psychologii Ewą Witkowską. Pani Ewa od kilkunastu lat współpracuje z Łódzkim Klubem Amazonka. W spotkaniu wzięło udział liczne grono członkiń naszego Stowarzyszenia oraz koleżanki Wolontariuszki. Pani Psycholog omówiła podstawowe cele Stowarzyszenia, do których należy m.in..- wspieranie się psychiczne, pomoc w codziennych sprawach, angażowanie we wspólne projekty. Przedstawiła ,,Cele i zadania wolontariatu” i ,,Problemy w pracy Wolontariatu”. Wśród omówionych zagadnień znalazły się tematy dotyczące problemów i konfliktów w zespole, zasady negocjacji i sposoby wzajemnej komunikacji. Na koniec przedstawiła nam ,,Krótki kurs asertywności”, ,,Pięć praw człowieka”, ,,Jak dobrze słuchać” i ,,Co nam przeszkadza w słuchaniu”. Serdecznie dziękujemy P. Ewie Witkowskiej za spotkanie i interesującą prezentację a koleżankom Amazonkom za przybycie.