You are currently viewing Spotkanie Wielkanocne 2019
Spotkanie Wielkanocne 2019
Wielkanoc obchodzimy na pamiątkę zmarchwystania Jezusa Chrystusa. Święto to wiąze się z wieloma tradycjami, wśród których jest zasiadanie przy wspólnym stole i spożywanie świątecznych potraw. 16 kwietnia w klubie odbyło się „jajeczko” podczas którego życzyliśmy sobie nawzajem przede wszystkim zdrowia.