You are currently viewing Spotkanie w szkole
Spotkanie w szkole

Amazonki z naszego Stowarzyszenia biorą udział w otwartych spotkaniach, szerzą ideę wczesnego wykrywania raka piersi, propagują samobadanie piersi, namawiają do wykonywania badań profilaktycznych, rozdają ulotki i broszury. Takie spotkania mają na celu zwiększenie świadomości onkologicznej. Wczesna diagnoza daje szansę skutecznego leczenia i szansę powrotu do normalnego życia. 11.03.2022r. odbyło się spotkanie z młodzieżą w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Skierniewicach. Wolontariuszki z naszego stowarzyszenia zaznajomiły młodzież z tematem profilaktyki raka piersi, zwróciły uwagę na konieczność wykonywania badań, rozdawały ulotki. Uczniowie chętnie korzystali z możliwości nauki samobadania piersi na fantomie.