You are currently viewing “Różowe okulary- Stowarzyszenia Pomocy Chorym Onkologicznie”
“Różowe okulary- Stowarzyszenia Pomocy Chorym Onkologicznie”

“Różowe okulary- Stowarzyszenia Pomocy Chorym Onkologicznie” organizowało warsztaty wyjazdowe “Odkryjmy siebie na nowo” w czterech turnusach. W jednym z nich brały udział nasze dwie amazonki. Był to turnus w Ciechocinku w dniach 20.09.2020 – 26.09.2020. w programie warsztatów były spotkania z psychologiem, z trenerem Zarządzanie sobą a także aktywne zajęcia ruchowe. Podczas pobytu uczestnicy warsztatów zwiedzali Ciechocinek i okolice.