You are currently viewing “Profilaktyka zdrowotna- odpowiedzialny samorząd” Uniejów 2019
“Profilaktyka zdrowotna- odpowiedzialny samorząd” Uniejów 2019
W Uniejowie w Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich 28 maja nasze amazonki uczestniczyły w seminarium „Profilaktyka zdrowotna- odpowiedzialny samorząd”. Zaproszenia goście przedstawili na czym polega współpraca z podmiotami leczniczymi i jak amazonki mogą z niej korzystać. Uczestniczki seminarium zostały zapoznane z prawami pacjenta także z mechanizmami finansowania działań profilaktycznych. Amazonki dzięki uprzejmości władz Uniejowa skorzystały z Term Uniejowskich.