You are currently viewing Pielgrzymka Amazonek do Częstochowy 2017
Pielgrzymka Amazonek do Częstochowy 2017
7 października na Jasnej Górze odbyła się XX Pielgrzymka Amazonek w której wzięło udział około 7 tysięcy kobiet po raku piersi. Amazonki wzięły udział we Mszy świetniej na szczycie Jasnogórskim. Eucharystii przewodniczył bp Antoni Długosz z Częstochowy. Po mszy świętej Amazonki przeszły w specjalnym marszu nordic walking spod jasnogórskiego szczytu na plac Biegańskiego.