You are currently viewing NIE TYLKO CERKWIE
NIE TYLKO CERKWIE
Jedna z wielu atrakcji  Krynicy Górskiej  i jej okolic są liczne cerkwie. Nasze Amazonki będąc w tej pięknej okolicy zwiedziły kilka cerkiew. Powroźnik,  najcenniejszym obiektem zabytkowym w tym rejonie jest cerkiew pw. św. Jakuba Młodszego Apostoła. Zbudowana w 1600 r. jest najstarszą cerkwią w południowej Polsce i została w 2013 r. wpisana listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest to obiekt drewniany, trójdzielny, jednonawowy, konstrukcji zrębowej, z wieżą konstrukcji słupowej. Do najstarszych elementów wyposażenia cerkwi należy rokokowa ambona z 1700 r. i dzwon z wieży, odlany w 1615 r. Otoczona jest nowym murem kamiennym, z gotowym zadaszeniem. Od 1951 r. obiekt ten został przemianowany na kościół rzymskokatolicki. Tylicz to malownicza miejscowość turystyczna, oddalona 6 km na wschód od Krynicy-Zdrój,  podstawowym bogactwem Tylicza są warunki klimatyczne i walory przyrodnicze. Amazonki zwiedziły :kościół pw. Św Piotra i Pawła z 1612 r., cerkiew św. Kosmy i Damiana z 1743 r., kościół im. Maryi z Golgotą. Mofeta Tylicz to ciekawa atrakcja przyrodnicza – zjawisko naturalnego wyziewu dwutlenku węgla. Kręgi – każdy o średnicy 1 metra posiadają bardzo dużą ilość bulgotek i dychawek. Cerkiew pod wezwaniem św. Włodzimierza Wielkiego – prawosławna cerkiew parafialna w Krynicy-Zdroju Cerkiew murowana, wzniesiona w latach 1983–1996. Konsekrowana 8 września 1996. Wewnątrz świątyni znajduje się ikonostas i kilka ikon, a w przedsionku – zabytkowy obraz ze sceną sądu Chrystusa oraz wycięta z drewna scena Ukrzyżowania, pochodząca prawdopodobnie ze zwieńczenia ikonostasu.