You are currently viewing Breast Design Days w Łodzi
Breast Design Days w Łodzi
W dniach 11-12 maja 2018 roku odbyła się Breast Design Days (BDD) – międzynarodowa konferencja skoncentrowana wokół szeroko pojętej terapii chorób nowotworowych piersi. BDD to spotkania z krajowymi i międzynarodowymi ekspertami z zakresu onkologii, chirurgii i rekonstrukcji piersi. Medyczna część konferencji skoncentrowana była na wykładach, warsztatach i sesjach video onkoplastycznych i rekonstrukcyjnych technik operacyjnych u chorych na raka piersi. Podczas tych sesji światowej sławy eksperci dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami.